DM PRAgUE
je odborně konzultační a poradenská společnost zaměřující se na poskytování služeb převážně pro segment polygrafického průmyslu

Uvádění nových produktů na trh

Pro přední světové výrobce můžeme realizovat uvedení jejich produktů nebo služeb na trh v ČR. Tuto službu poskytujeme komplexně –  od přípravy marketingového plánu přes návrh, realizaci inzerce a reklamní kampaně, přípravu databáze potencionálních zákazníků, cílené oslovení těchto zákazníků, osobní jednání s představením produktů či služeb až po studie proveditelnosti.

Studie proveditelnosti

Každá připravovaná a plánovaná investice má stát na reálných ekonomických základech. Proto Vám nabízíme na základě detailní analýzy připravit studii proveditelnosti, ze které bude zřejmé jaké konkrétní ekonomické přínosy bude mít nová zamýšlená investice a kde se případně ukrývá potencionální nebezpečí pro hladký průběh jejího financování.

Projektový management

Úspěch většiny projektů je z velké části závislý na způsobu jejich řízení. Proto je projektové řízení nezbytné všude tam, kde se na realizaci řešení podílí více lidí (i z různých společností) a kde se realizace komplexního řešení skládá z více činností, které na sebe navazují a kde proveditelnost jedné části projektu závisí na včasném dokončení předchozí části. Tento odpovědný úkol můžeme pro Vás také  zabezpečit.

Konzultace

Nabízíme Vám naše know-how – máme přehled o dostupných produktech a technologiích na trhu a umíme Vám, po analýze vašeho provozu, navrhnout optimální řešení a proto je konzultační a poradenská činnost naší doménou.