Pro přední světové výrobce můžeme realizovat uvedení jejich produktů nebo služeb na trh v ČR. Tuto službu poskytujeme komplexně –  od přípravy marketingového plánu přes návrh, realizaci inzerce a reklamní kampaně, přípravu databáze potencionálních zákazníků, cílené oslovení těchto zákazníků, osobní jednání s představením produktů či služeb až po studie proveditelnosti.

  • Služba popis služby
  • Pro koho jen pro někoho